Darmowa konsultacja - 14 dni na zwrot - Darmowa wymiana

Szukaj

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs walentynkowy” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Bouduar s.c. Łukasz Budzisz, Martyna Sobiecka, ul. Bp. Dominika 8-14, lok. B, 81-402 Gdynia.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.bouduar.com oraz na profilu w serwisie Facebook, firmy Bouduar s.c. w dniach 07 luty – 18 luty 2018 roku (do godziny 23:59:59).

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu firmy Bouduar s.c. na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy Bouduar s.c. https://www.facebook.com/bouduar i tym samym zyskała status Fana;

b) nie jest członkiem bądź rodziną członków spółko Bouduar s.c..  

2. Nagrodę otrzyma 1 osoby, która prześlą na facebooku najciekawszą odpowiedź pod postem na nasze konkursowe pytanie. Przy czym każdy Uczestnik może dodać tylko jeden komentarz z odpowiedzią.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

§ 3

NAGRODY


1.Nagrodą w Konkursie jest:

1 vouchery o wartości 550 pln, na szycie miarowe body ślubnego.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który polubił profil i odpowiedział  w komentarzu pod w najciekawszy sposób. W dniu 01 marca 2017 r. zostaną ogłoszone wyniki które pojawi się tego samego dnia na profilu Facebook-owym firmy Bouduar s.c.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej na profilu Facebook-owym  w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres hello@bouduar.com w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 

6. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Bouduar s.c.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.bouduar.comKoszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj